Initiatiefnemers

Het Zon Effect is een gezamenlijke inkoopactie van Zeeuwind en ZMf. Ons doel is heel simpel, we willen meer zonne-energie in Zeeland.

Zeeland is de provincie met de meeste zonuren. Momenteel wordt iets meer dan 1% van potentie aan zonne-energie benut. Gebruiken we alle voor de zon gunstig gelegen Zeeuwse daken, dan kan ongeveer 15% van de Zeeuwse huishoudens voorzien worden van duurzame energie uit de zon (bron: Duurzame energiescan van Adviesbureau Ecofys en K + V organisatie).

ZMf
De ZMf vindt het belangrijk dat Zeeuwen werk maken van duurzame energie. Zonne-energie is een onderdeel van de gehele duurzame energiemix (van wind, getijden en andere duurzame energievormen). In Het Zon Effect richten we ons alleen op zonne-energie. Andere projecten van de ZMf vindt u op www.zmf.nl

Zeeuwind
Coöperatie Zeeuwind ontwikkelt windparken voor de opwekking van groene stroom. Deze stroom wordt geleverd onder de naam Zeeuwindstroom. Daarnaast zet Zeeuwind haar kennis en ervaring in om het gebruik van duurzame energie (waaronder zonne-energie) te stimuleren.

Ontwerp & realisatie: Nilsson | Privacyverklaring